Os concellos da región viguesa van a recibir axudas da Xunta por case quinientos veinticuatro mil Euros para fomentar a conciliación y también loitar contra a violencia de xénero

13

― A través de estas concesións a concellos y también outras entidades locais para fortalecer a
conciliación y también a corresponsabilidade, a promoción da igualdade y también a prevención da
violencia de xénero dáse cobertura con estas axudas ao ochenta y nueve% da poboación galega
― Destínanse máis de cuatrocientos treinta y mil cuatrocientos diecisiete euros aos diez Centros de Información á Muller de Galicia
― Desde o bien ano dos mil quince a Xunta leva destinados a estes apoios máis de treinta y seis millóns de euros

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, y también a
delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, compareceron hoxe en rolda de prensa para dar conta da resolución da convocatoria de axudas destinadas ás entidades locais da Comunidade (concellos, consorcios, mancomunidades, agrupacións ou asociacións de concellos) para o bien desenvolvemento de ideas dirixidas a fomentar a igualdade y también previr y también tratar a violencia de xénero. En dos mil veintiuno, os apoios chegarán a doscientos sesenta y dos concellos (o bien ochenta y cuatro% do total) que agrupan o bien ochenta y nueve% da poboación galega; trece no caso da región viguesa.

A Xunta ungirá nesta convocatoria máis de seis con cuatro millóns de euros, 2 que preto de quinientos veinticuatro mil euros corresponden aos concellos da área territorial de Vigo. Con estes cartos facilitarase a implantación de programas y también medidas de igualdade no campo local en Galicia, co dobre obxectivo de contribuír a que mulleres y también homes teñan as mesmas ocasiones y también de avanzar na exterminación da violencia de xénero.

Ao abeiro de esta convocatoria, O bien Goberno galego financia actuacións de catro programas:
(1) promuevo da conciliación; (dos) promoción da igualdade entre mulleres y también homes y también de prevención y también tratamento da violencia de xénero; (tres) apoio aos Centros de Información á Muller (CIM); y también (cuatro) o bien programa de sensibilización, información y también difusión sobre a igualdade y también prevención da violencia contra as mulleres.

Atendendo as axudas correspondentes á área territorial de Vigo, o bien primeiro 2 programas conta con veintinueve y setecientos ochenta y cuatro euros cos que se apoian as ideas 2 concellos de Vigo y también Pazos de Borbén para o bien promuevo das medidas de conciliación.

A segunda liña, que se centra na promoción da igualdade y también da prevención y también tratamento da violencia de xénero reparte 56.394,70 euros entre os concellos de Cangas, Salceda, Moaña, Soutomaior y también Vigo. Coa mesma a Xunta financia accións orientadas a previr a violencia de xénero y también mellorar a situación persoal, social y también laboral das mulleres vítimas, das súas fillas y también fillos y también das persoas delas dependientes s y también doutras mulleres en situación de vulnerabilidade. Estes apoios inclúen medidas de loita contra a explotación sexual, incluída a prostitución.

A terceira liña ten como obxectivo apoiar a rede de centros de información ás mulleres (CIM), integrada en la actualidad por diez centros na región viguesa, con cobertura en trece concellos. O bien Goberno galego apoia o bien financiamento 2 postos de traballo 2 CIM y también 2 axentes de igualdade ou de promuevo do traballo en rede y también de dinamización do territorio con enfoque de xénero, destinando cuatrocientos treinta y mil cuatrocientos diecisiete,30 euros.

A cuarta liña céntrase na posta en marcha de medidas de sensibilización, información y también difusión sobre a igualdade y también prevención da violencia contra as mulleres. Na convocatoria
deste ano destinaran seis mil euros a Pazos de Borbén con cargo aos fondos do Acuerdo de Estado contra a violencia de xénero.

A Xunta leva ungidos nestes programas desde o bien ano dos mil quince máis de treinta millóns de euros, o bien que permitiu axudar a máis de cincuenta mulleres y también diecisiete y quinientos familias.

A distribución de estas achegas na región viguesa é a seguinte:

Concello                      Total concedido
Vigo                                   setenta y dos€
Moaña                                cincuenta y siete€
Cangas                               53.502,42€
Baiona                                cuarenta y cinco€
Nigrán                                cuarenta y cinco€
Redondela                          cuarenta y cinco€
O Porriño                            cuarenta y cinco€
Gondomar                           treinta y ocho y seiscientos setenta y ocho€
Pazos de Borbén                  39.450,67€
Soutomaior                         27.738,67€
Mos                                    23.902,90€
Fornelos de Montes              veinte€
Salceda de Caselas              11.322,70€
TOTAL                              quinientos veintitres mil quinientos noventa y seis€

Vigo, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. N.P. DdV