Todogrove Asemblea xeral de Emgrobes

21
emgrobes-asociacion-de-empresarios-grovenses-de-bens-e-servizos_img192180t0m0w1424h7121
EMGROBES

1ª Convocatoria 20;30 horas.

2ª Convocatoria 21,00 horas.

Pola presente, comprácenos convocalo a unha reunión da Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios // EMGROBES //,  según o artigo 19 dos estatutos, que terá lugar na data e hora enriba indicados, para tratar o seguinte ORDE DO DIA : 

  1. Información sobre o PROXECTO DO CCA para o que se solicita a subvención da Xunta para a dinamización dos centros comerciais abertos para o ano 2019.
  2. LIQUIDACION BALANCE ECONOMICO 2018 E ORZAMENTO 2019, e aprobación, se procede.
  3. INFORME DA XUNTA DIRECTIVA. Información sobre Memoria de Actividades 2018
  4. OUTROS ASUNTOS DE INTERESE DA ASOCIACION.
  5. ROGOS E PREGUNTAS.
  6. DIMISION DA XUNTA DIRECTIVA

E de seguido, procederase a convocatiria da Asamblea Xeral Extraordinaria, según o artigo 10 dos estatutos da Asocicion, que se rexirá polo seguinte ORDE DO DIA:

  1. PRESENTACION CANDIDATURAS.
  2. LECTURA DOS PROGRAMAS.
  3. ELECCIÓN DA NOVA XUNTA DIRECTIVA.
  4. ROGOS E PREGUNTAS,