Todogrove Vídeo

24
centro de O Grove
centro de O Grove

As alegacións que os veciños do Grove presentaran masivamente contra o primeiro borrador do plan xeral de ordenación municipal serán contestadas por escrito. A elo comprometeuse verbalmente o alcalde na… <<>

Pouco fai falla escarvar para atoparse de fronte cun sinfín de mulleres valentes que, dun ou doutro xeito, día a día dan exemplo de iniciativa, traballo e tesón. Incontables son,… <<>